Организирано од :

Семејна медицина – карактеристика на ПЗЗ