Одбори

“Семејна медицина – реалност и иднина”

Научен одбор

Претседател

Прим. Д-р Љубин Шукриев

Потпретседател

Проф Д-р Катарина Ставриќ

Членови

Д-р Славица Китаноска

Д-р Светлана Стојкова

М-р Д-р Марта Тунџева

Д-р Моника Јариќ Бојкоска

Прим. М-р Д-р Лилјана Кочанковска

Д-р Наташа Тодосиев

Прим. Д-р Димитар Алексов

Организациски одбор

Претседател

Д-р Катерина Ковачевиќ

Потпретседател

Д-р Ванчо Апостоловски

Секретар

Д-р Елизабета Костовска Прилепчанска

Билјана Таневска Андонова

Членови

Д-р Миодраг Миленковиќ

Д-р Катерина Кикерковска

Д-р Љупчо Захариев

Д-р Сара Симоновска

Д-р Сефијан Ферати

Д-р Јасминка Заревска Поповска

Д-р Мирослава Димевска Шевченко

Д-р Валентина Митрова

Д-р Маја Катранџиска Џонлага

Д-р Лена Захариева

Д-р Габриела Гулевска

Д-р Ленче Јанева

Д-р Наташа Гиевска

lecture new

Аплицирајте за можност за говорење

Придружете ни се на 5тиот Конгрес на Здружението на лекари по општа/семејна медицина