Commities

“Family medicine – Future and Reality”

Scientific Committee

President

Prim. D-r Ljubin Šukriev

Vicepresident

D-r Katarina Stavrik

Members

D-r Slavica Kitanoska

D-r Svetlana Stojkova

M-r d-r Marta Tundzeva

D-r Monika Jariḱ Bojkoska

Prim.M-r d-r Liljana Kocankovska

D-r Natasha Teodosiev

Prim.d-r Dimitar Aleksov

Organizing Committee

President

D-r Katerina Kovačeviḱ

Vice President

D-r Vančo Apostolovski

Secretary

D-r Elizabeta Kostovska Prilepčanska

Biljana Tanevska Andonova

Members

D-r Miodrag Milenkoviḱ

D-r Katerina Kikerkovska

D-r Ljupčo Zahariev

D-r Sara Simonovska

D-r Sefian Ferati

D-r Jasminka Zarevska Popovska

D-r Miroslava Dimevska Shevcenko

D-r Valentina Mitrova

D-r Maja Katrandjiska Djonlaga

D-r Lena Zaharieva

D-r Gabriela Gulevska

D-r Lenche Janeva

D-r Natasha Gievska

 

lecture new

Apply for a Speaking Opportunity

Join us on the 5th congress of the doctors by general and family medicine