Општи информации

“Семејна медицина – реалност и иднина”

Општи информации

Водечка тема на конгресот е ,, Упатства за работа во ординација по општа / семејна медицина “ како клучни алатки за развој на лекарската пракса, земајќи ги во предвид потребите за континуирано надградување на нашите знаења, со што би ја дефинирале улогата на општиот – семеен лекар во грижата насочена кон пациентите на примарно ниво на здравствена заштита.

Од тој аспект се наметнува потреба од упатства базирани на докази за ПЗЗ кои ќе ги опфатат најчестите хронични заболувања , како и менаџмент на акутни ургентни состојби во ординација на лекарите од ПЗЗ

  • Упатства за кардиоваскуларни заболувања,
  • Упатства за дијабетес мелитус и дислипидемии,
  • Упатства за респираторни заболувања,
  • Упатства за ментални заболувања
  • Упатства за грижа за здравјето на децата
  • Упатства за грижа за здравјето на жените
  • Ургентни состојби во ординација по општа семејна медицина
  • Слободни теми
index
lecture new

Аплицирајте за можност за говорење

Придружете ни се на 5тиот Конгрес на Здружението на лекари по општа/семејна медицина